TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 02/2023

Công ty Ô Tô Hợp Nhất thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 02/2023 với các vị trí sau: nhân viên kinh doanh, quản đốc xưởng, cố vấn dịch vụ, kỹ thuật sửa chữa.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Vị trí ứng tuyển nhân viên kinh doanh