Banner
XE THÙNG ĐÔNG LẠNH

XE THÙNG ĐÔNG LẠNH

Xe đông lạnh thuộc xe có thiết kế chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa dễ hỏng (dược phẩm, thực phẩm,…) ở một nhiệt độ bảo quản cụ thể. Khác với xe tải thông thường, xe thùng đông lạnh được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với từng loại hàng hóa cụ thể. 

Đang bán

  Tặng bao da tay lái

 Tặng Film cách nhiệt

 Tặng Decal dán xe

 Tặng định vị phù hiệu

Đang bán

 Tặng bao da tay lái

 Tặng Film cách nhiệt

 Tặng Decal dán xe

 Tặng định vị phù hiệu

Đang bán

 Tặng bao da tay lái

 Tặng Film cách nhiệt

 Tặng Decal dán xe

 Tặng định vị phù hiệu

Đang bán

 Tặng bao da tay lái

 Tặng Film cách nhiệt

 Tặng Decal dán xe

 Tặng định vị phù hiệu

Đang bán

 Tặng bao da tay lái

 Tặng Film cách nhiệt

 Tặng Decal dán xe

 Tặng định vị phù hiệu

Đang bán

 Tặng bao da tay lái

 Tặng Film cách nhiệt

 Tặng Decal dán xe

 Tặng định vị phù hiệu

Đang bán

 Tặng bao da tay lái

 Tặng Film cách nhiệt

 Tặng Decal dán xe

 Tặng định vị phù hiệu